info@mojposao.me +38267 005622 +38220 331419


PRIJAVA KORISNIKA


PRIJAVA POSLODAVCA
ZABORAVLJENA LOZINKA
U predviđeno polje upiši email adresu sa kojom si se registrovao na mojposao.me. Nakon što upišeš email adresu na njoj će ti stići link za kreiranje nove lozinke.
E mail

08/11/2018
HR profesija i profesionalci u Crnoj Gori

Dosta dugo sam u HR-u , radeći na različitim funkcijama, a kasnije i najviše kao HR direktor uspješne lokalne kompanije koja posluje u velikom multinacionalnom sistemu. Praktično, usled različitog spleta okolnosti, pokrivao sam više oblasti koje se tiču ljudskih resursa ( od zapošljavanja do planiranja talenta, budžeta, procjene performansi, obračuna zarada i ostale administracije, zadovoljstva zaposlenih , postavljanja ciljeva itd. ) Ono što je vrlo bitno istaći, za potrebe ovog teksta, je to da nijesam pravnik i da, do ulaska u HR struku, nikad se nijesam bavio pravom u bilo kojoj formi.

Radeći kao HR profesionalac brzo sam uvidio da je poznavanje i razumijevanje pravne legislative ( prije svega mislim na zakon o radu, kolektivne ugovore i dr.) nešto sto je neizostavni dio našeg posla. Veoma je bitno da se odlično poznaju svi zakoni i zakonske procedure iz radnih odnosa kako kompanija ne bi došla u situaciju da gubi sudske sporove i plaća skupe sudske troškove po ovom osnovu. Osim toga, poštovanje prava radnika je osnovni postulat koji bi trebao da prati našu profesiju. Gore navedenim želim da bude jasno da razumijem i prihvatam značaj prava i pravne struke za našu profesiju ali je ne smatram ključnom ili najbitnijom, kako god hoćete. Nekako je stereotip , bar u Crnoj Gori, da se pravnici bave HR strukom, iz same činjenice sto je potrebno poznavati minimum zakon o radu kao i još par zakona (koji se tiču legislative vezane za rad i radne odnose) da bi se pokrili osnovni kompanijski administrativni procesi ( ugovori o radu, prijave i odjave i dr.) Na ovaj način bavljenje ljudskim resursima pretvara se u jednu administrativnu funkciju što ona nikako nije i ne smije da bude. Bar ne za one kompanije koje planiraju da sa svojim ljudskim i drugim resursima budu bolje, kreativnije i inovativnije od svoje konkurencije.Nažalost, u Crnoj Gori , percepcija ove funkcije je još uvijek da je prije svega administrativna a manje strateška. Ovakav stav ( nazovite razmišljanje ) otežava posao svima nama koji pokušavamo da je postavimo i izdignemo na mjesto koje su moderne i uspješne kompanije sa zapada već odavno učinile. Naravno, ovo ne radimo iz želje da pratimo trendove već iz činjenice da ozbiljnim bavljenjem ljudskim resursima dramatično povećavamo šanse naših kompanija na tržištu, povećavamo njihovu konkurentnu prednost, učinimo ih kvalitetnijim mjestima za rad gdje će zaposleni biti visoko motivisani i produktivni.

Današnji HR je najmanje struka vezana za pravo, mnogo je više ekonomska , marketinška, psihološka … Da bi neko bio “all round” HR profesionalac kako ja to volim da kažem, on prije svega mora da bude partner biznisa, da razumije biznis u svim njegovim aspektima. Dobar HR stručnjak treba da razumije prodaju, da je specijalista za finansije, da ima empatiju i pristup ljudima kao psiholog, da kao čovjek iz marketinga razumije brend priču i kako da učini kompaniju što privlačnijom i poželjnijom za mlade talente. Samo na taj način HR će imati svoj puni doprinos biznisu , biće pravi partner svim biznis procesima i predstavljaće konkurentnu prednost za jednu kompaniju. Ova širina i spektar znanja su vrlo značajni za našu profesiju kako bi obezbjedili pravu i kvalitetnu podršku kompanijskim procesima. Bili pravnik, ekonomista ili iz neke druge struke, bitno je da, ukoliko želite da se bavite ljudskim resursima na najvišem nivou, budete otvoreni za nova znanja, da razumijete suštinu i osnovnu djelatnost kompanije u kojoj radite, da poznajete procese koje vaši zaposleni obavljaju. Jedino tada, radeći kao profesionalac u ljudskim resursima, dajete svoj puni doprinos biznisu, kompaniji i Vašim kolegama.

Moram da primjetim da je sve vise je kolega koji se direktno ili posredno bave ljudskim resursima. Ta činjenica me ohrabruje i pokazuje da kompanije sve više ulažu i razvijaju svoj interni HR i da se naša profesija polako ali sigurno razvija. Taj put upravljanja ljudskim resursima u Crnoj Gori, put od administrativne do strateške uloge u organizaciji polako prelazimo Put je , kao i uvijek, pun izazova ali kolege i ja moramo, možemo i hoćemo brže !!!


Danilo Nikovic,

Millennial Consulting

Posao
Vezani članci